Stichting SportFrinten

In samenwerking met de NPSB en Sportcommissie KMAR organiseert de Stichting SportFrinten op 16 juni 2024
open NK geüniformeerden
aansluitend op het NK WFN.logo NPSB logo KMAR De sportieve contacten met de NPSB en de Sportcommissie KMAR hebben ertoe geleid dat de Stichting SportFrinten een Nederlands Kampioenschap voor de werknemers van geüniformeerde overheidsdiensten zoals Marechaussee, politie, brandweer, douane, BOA's, bewakings- en beveiligingspersoneel, boswachters enz. gaat organiseren. Een aantal van de genoemde diensten organiseren jaarlijks kampioenschappen voor hun eigen organisatie, al dan niet in samenwerking met de KNWU. Het leek de NPSB en onze stichting leuk om naast de bestaande kampioenschappen een open kampioenschap voor alle diensten te organiseren waarbij ambtenaren van alle uniformdiensten zich met elkaar kunnen meten (in voorbereiding op of als revanche op hun eigen intern kampioenschap, als die al verreden wordt). Het kampioenschap wordt verreden onder de reglementen van de BWF dat wil o.a. zeggen dat gereden moet worden met een deugdelijke racefiets en het dragen van een schaalhelm verplicht is. Het te dragen wielertenue is vrij. Het mag een broekje en shirtje van de plaatselijke wielervereniging zijn, maar ook een shirt van de overheidsdienst waar men werkt. Ook dames worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. De ervaring leert dat er vaak niet meer dan een handvol dames inschrijven. Om die reden is er geen afzonderlijk prijzenschema voor de dames maar wel een huldiging van de eerste drie dames en een bos bloemen voor de winnares. De optie wordt opengelaten om bij een groot aantal vrouwelijke deelnemers alsnog een prijzenschema aan de categorie dames toe te kennen. Een licentie is voor deze wedstrijd niet noodzakelijk.

Foto bloemenDe bloemen voor de huldiging komen van Peet's bloemenshop uit Roosendaal.


logo Lo&Sport foto NPSB renners
Op de foto links het logo van de Lo&Sportorganisatie van defensie. De Sportcommissie van de Koninklijke Landmacht organiseert namens het Bureau Internationale Militaire Sport in samenwerking met de LO&Sportgroep van de Bernhard Kazerne in Amersfoort de DEFENSIEKAMPIOENSCHAPPEN WIELRENNEN op 6 september in Amersfoort.

Op de foto rechts ziet u renners van de NPSB-selectie tijdens het EK USPE Cycling in Denemarken waar door de Nederlandse afvaardiging 2 medailles werden gewonnen. De NPSB organiseert jaarlijks de politiekampioenschappen. De NPSB is dit jaar ook partner bij het kampioenschap geüniformeerden.Kerninformatie

  Permanence

  De permanence is in de kantine van sportpark "De Zoek", gelegen aan de Zoeksedijk 6, 4721 AT Schijf
  We zijn te gast in de kantine van RKVV Schijf om in te schrijven. Renners worden vriendelijk verzocht om op het parkeerterrein van het sportpark te parkeren. Het nabijgelegen parcours is eenvoudig per fiets te bereiken. Renners kunnen op het sportpark gebruikmaken van de ter beschikking gestelde kleedkamers en douches.

  Start-/finish

  De start-/finishlocatie is aan de Hoeksestraat gelegen ter hoogte van het parkeerterrein van café Jagersrust. Op de afbeelding van het parcours is te zien waar de start/finish gesitueerd is ten opzichte van de inschrijving.
  Graag aandacht voor het volgende: In verband met de mylabregistratie is het niet toegestaan bij het inrijden de finishlijn te passeren. De deelnemende renners kunnen inrijden dicht bij de startlocatie buiten het parcours op zowel de doorgaande weg naar Achtmaal als ook op de weg naar Essen of rijdend van de permanence parallel aan het parcours op de Zoeksedijk richting start/ finish. Vanaf het moment dat de eerste categorie is gestart, geldt dat er in geen geval tegen de rijrichting van de renners in mag worden gereden.

  Datum wielerronde

  16 juni 2024
  aanvangstijd, rondes en afstand zijn:
  om 14:01 uur starten zowel de heren als dames. De heren rijden 9 ronden (67,5km) en de dames 7 ronden (52,5km). De jury beslist bij te grote achterstand of in verband met de veiligheid of wedstrijdverloop heren of dames voortijdig de wedstrijd moeten verlaten. Dames die zich in het hoofdpeloten weten te handhaven, mogen de volle 9 ronden wedstrijd bij de heren rijden en meestrijden voor de prijzen in de wedstrijd van de heren. Let op dames! Na 7 ronden wordt de uitslag van de dameswedstrijd opgemaakt. De eerst passerende dame is de winnaar van die wedstrijd. Indien de eerste dame in het peloton of kopgroep zit, is dat de winnares ongeacht of ze na 7 ronden stopt of de volle 9 ronden met de heren verder strijdt voor de prijzen.

  Verzorging/ wedstrijdreglement

  Verzorging is toegestaan tot de voorlaatste ronde op de door de jury bepaalde locatie.
  Er geldt geen ronde vergoeding bij pech. Met 7,5 km is de omloop daar te groot voor. Bij het voortijdig verlaten van de wedstrijd dient u zich af te melden aan de jurywagen. Voor de overige reglementen, lees het wedstrijdreglement.

  Wedstrijdreglement open NK geüniformeerden Op de wedstrijd is het wedstrijdreglement van het open NK geüniformeerden van toepassing. Door inschrijving verklaart u akkoord te gaan met dit reglement en dit te zullen naleven. U leest het reglement hier:download wedstrijdreglement open NK geüniformeerden

  Inschrijven en inschrijfgeld

  Er dient digitaal ingeschreven te worden via de website van de NPSB ( wielersport@politiesport.nl) of rechtstreeks via de volgende link ( NK-geüniformeerden.)
  Het kan zijn dat bij uitzondering op de wedstrijddag gelegenheid geboden wordt om nog in te schrijven, maar dit wordt dus niet gegarandeerd.
  De inschrijfkosten bedragen €5. In dat bedrag zit niet de de huur van een transponder. Rijdt u met een eigen transponder en heeft u de gegevens van uw transponder doorgegeven, dan is uw inschrijving afgerond. Heeft u geen eigen transponder dan dient u er een te huren. De transponder ligt dan voor u klaar in de permanence bij de inschrijving. U dient de huur van €5 contant te voldoen (er kan niet worden gepind).
  Voor de wedstrijd krijgen de renners een rugnummer toegewezen. Het is de bedoeling dat het rugnummer en de (eventueel) gehuurde transponder na de wedstrijd weer worden ingeleverd. Hiertoe nemen wij als onderpand uw ID of vergelijkbaar document in die u bij inlevering, samen met de eventueel door u gewonnen prijs, weer terugkrijgt.

  LET OP! De inschrijving voor de wedstrijd sluit op dinsdag 11 juni 2024 om 24:00 uur. Hebben zich op dat moment minder dan 25 deelnemers vooringeschreven, dan gaat de wedstrijd niet door. U krijgt hier dan uiterlijk vrijdag 14 juni bericht over zodat u nog in kunt schrijven voor het NK WFN (zie elders website). Het door u betaalde bedrag wordt bij niet doorgaan teruggestort.

  Parcours en inrijden voor de wedstrijd

  Op een paar honderd meter klinkers na een prachtige asfaltronde van 7,5 km
  De ronde wordt rechtsom gereden vanaf het vertrek in de Hoeksestraat (start/finish) naar rechts de Achtmaalsebaan in aan het eind weer naar rechts de Nederheidsebaan in richting de kern van het dorp Schijf in de bocht verandert de naam in Roosendaalsebaan om aan de dorpsrand ter hoogte van restaurant Kir Royal de Hoeksestraat weer in te duiken richting de finish.

  Inrijden op het parcours is niet toegestaan tijdens de wedstrijd met uitzondering van de laatste ronde van de voorafgaande categorie. Na het voor de laatste keer passeren van de startlijn mogen de renners achter de volgwagen het parcours op. De ronde kan dan verkend worden zonder de startstreep te passeren. Wil je de startstreep toch passeren dan dien je achter de jurywagen langs te rijden i.v.m. de mylapsregistratie. Ook komend vanaf de inschrijving is inrijden zonder de start te passeren goed mogelijk (aangegeven op afbeelding parcours onder). Via de Zoeksedijk, die parallel aan het parcours loopt, kan rechtstreeks naar de bocht na de finish worden gereden. Ben je laat of wil je niet veel inrijden dan is de kortste weg naar de start via de Heiningen.


  parcours BWF ronde van Super Dichtbij Schijf  Prijzen

  Het volgende prijzenschema wordt voor de heren aangehouden.Bij de dames hangt het van het aantal inschrijvingen af of er een prijzenschema aan de wedstrijd wordt toegekend.
  De podiumrijders bij de heren onvangen een bos bloemen net als de winnares bij de dames. Verder zijn de volgende geldprijzen in euro's voor de heren (en dames die de volle 9 ronden meestrijden) van toepassing (Schema BWF):1e €15, 2e €12,50, 3e €12,50, 4e €10, 5e €10, 6e €7,50, 7e €7,50, 8e €5, 9e €5, 10e €5. Voor elke 3 inschrijvers meer dan 30 inschrijvers komt er een prijs van 5 euro bij tot een maximum van 15 prijzen.