Stichting SportFrinten

De toertocht van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn vertrek dit jaar NIET vanaf de KWIII kazerne.

Door de geopolitieke ontwikkelingen wordt dit jaar ook onze toertocht in Apeldoorn geraakt. Niet alleen is het veel drukker geworden op de kazerne nu de opleidingsopdracht voor het opleidingscentrum flink is opgeschroefd, ook is de druk op alles wat het opleidingsproces moet ondersteunen flink onder druk komen te staan. Gelet op dit alles en het bijkomende verzwaarde beveiligingsregime was het niet langer mogelijk om het vertrek en de aankomst op de kazerne te faciliteren. Parkeren was al niet meer mogelijk en nu was het ook onmogelijk geworden om deelnemers die niet vooraf ingeschreven hadden toegang tot het complex te verlenen. Na overleg met de Sportcommissie KMAR is besloten om uit te wijken naar de bevriende wielervereniging De Adelaar waar ook in het verleden, tijdens bouwwerkzaamheden op de kazerne, de start en finish van de toertocht plaatsvond. Het op het laatste moment van locatie moeten wisselen heeft natuurlijk organisatorische impact die we voor de deelnemers zoveel mogelijk proberen te beperken. Een klein ongemak is bijvoorbeeld dat de GPX-bestandjes starten vanaf de KW III kazerne. Dit lost zich vanzelf op indien u in het begin de pijlen volgt, dan pakt uw fietscomputer vanzelf de route kort na vertrek op.

Toch Politiekampioenschappen in September.

poster NPSB-activiteiten
correctie correctie correctie correctie
Onterecht gingen wij ervan uit dat de NPSB dit jaar geen kampioenschappen wielrennen op de weg zouden organiseren. Dichter bij de waarheid is dat op het moment dat onze voorzitter de gedelegeerde wielersport van de NPSB sprak er nog geen datum gepland was. Hier werden wij terecht op gewezen door onze wielerfrint Daan van Herp. Niet vreemd dat juist hij op het net kmam. Daan is namelijk zelf de organisator van het politiekampioenschap dat op 25 september in Utrecht wordt verreden. Wij wensen Daan daarbij alle succes en aan de startgerechtigden zou ik willen zeggen, houd je agenda op de 25ste vrij en zorg dat je zo tegen het einde van het seizoen in topconditie aan de start staat. Inschrijven is mogelijk via de website van de NPSB.Op de poster rechts ziet u ook alle overige activiteiten die op de NPSB-kalender staan. Inschrijven voor al deze activiteiten is voor politie en Marechaussee mogelijk via de website van de NPSB.


Niet alle toertochten worden in 2024 volledig uitgepeild.

foto bord Tocht der Frinten
Tot 2024 werden alle toertochten nog volledig uitgepeild. Vanaf dit jaar gaan we dat niet meer doen. Het uitpeilen en weer ophalen van de pijlen vraagt veel tijd van onze vrijwilligers en steeds meer deelnemers beschikken over een fietscomputer die een gpx-routebestandje kunnen laden. Ook het veelvuldig narijden van de routes om te controleren of grappenmakers de pijlen niet weg hebben gehaald, hoort dan tot het verleden. In het overgangsjaar willen we als proef het volgende doen. Apeldoorn gaan we gewoon volledig uitpeilen. In Schijf peilen we de kortste afstand uit en verstrekken we de langste afstand alleen als gpx-bestandje. In Alblasserwaard peilen we niets meer uit en verstrekken we alleen de gpx-bestandjes van de te rijden routes. Zonder fietscomputer (die de bestandjes kan lezen) kan beslist gestart worden. Het enige wat u moet doen, is aanhaken bij een groepje dat over de route beschikt. Om alle risico te vermijden, is het verstandig om dit voor de tocht met bekenden goed af te spreken (ook om bij pech problemen te voorkomen). Rijden met de route op uw mobiele telefoon is alleen toegestaan indien de telefoon in een houder op de racefiets is geplaatst. Dit voor uw en andermans veiligheid en om een fikse boete te voorkomen.

Stichting SportFrinten organiseert NK WFN 2024 voor de BWF

foto kampioenen2022Foto BWF kampioenen 2022

Op 20 december 2023 is door de WielerBreedtesport Federatie Nederland (WFN) besloten dat de bij de WFN aangesloten Brabantse WielerFedratie (BWF) in 2024 het Nederlands Kampioenschap voor de bij de WFN aangesloten bonden mag organiseren. Als stichting zijn we daar heel blij mee omdat reeds van te voren met de BWF was afgestemd dat in dat geval de Stichting SportFrinten het kampioenschap in Schijf namens de BWF gaat organiseren. De ronde van Schijf voldoet aan alle door de bonden gestelde vereisten. Met een lengte van 7,5 km is het goed mogelijk om eventueel twee categorieën tegelijk hun wedstrijd te laten verrijden en met sportpark "De Zoek" vlak bij het parcours is het parkeren en omkleden voor de deelnemers prima geregeld. Vorig jaar werd voor het eerst na de coronapandemie met succes weer een wedstrijd in Schijf verreden. Vooral de lokale sponsors hebben er toen voor gezorgd dat Schijf weer terug op de kaart staat en ook dit jaar zien we uit naar hun steun om het kampioenschap tot een succes te maken. De wedstrijd in Schijf draait op een groot aantal vrijwilligers uit Schijf en nu er een kampioenschap georganiseerd moet worden, roepen we de Schijvenaren op om zich als vrijwilliger te melden bij de Stichting SportFrinten.

Kerkakkers spaart voor een nieuwe duofiets

foto duofietsFoto team communicatie Groenhuysen

In 2022 hebben de deelnemers aan onze toertochten per deelname aan een toertocht een euro gereserveerd ter ondersteuning van een goed doel.Van die donatie was eind dit jaar afgerond naar boven nog €150 over. Zoekend naar een goed doel, een doel wat volledig aansluit bij de doelstellingen van onze stichting, kwamen we uit bij de actie om Kerkakkers aan een nieuwe duofiets te helpen. Het gaat dus om een actie voor de bewoners van Kerkakkers, centrum voor wonen en zorg in Rucphen, om meer samen fietsen mogelijk te maken. De bewoners blijven graag in beweging en willen kort gezegd samen op pad. De Stichting Vrienden van Groenhuysen organiseert de actie en wij helpen ze graag met onze donatie een eindje op weg. Wilt u ook meehelpen, stort dan uw donatie op NL83RABO0317366750 t.n.v.Stichting Vrienden van Groenhuysen o.v.v. Kerkakkers in Rucphen.

Schijf grandioos als echte openingskoers 9 april 2023.

foto doorkomst ronde van SchijfMet bovenstaande titel opende de BWF op hun website het verslag van de BWF-ronde van Super Dichtbij in Schijf. Het verslag vermeldde verder het volgende: "Eigenlijk was Schijf al de tweede officiële wedstrijd van de BWF, maar het voelde als de openingskoers; eindelijk mooi weer, eindelijk op de openbare weg. De Stichting ‘Sportfrinten’ had er weer een mooi feestje van gemaakt. Het prachtige paasweer, het unieke parcours en de vele ingeschreven renners maakten het festijn in Schijf helemaal compleet. De organisatie had er samen met de plaatselijke sponsoren voor gezorgd dat er volop prijzen en premies waren. De winnaars in de drie categorieën waren : Guido Vermeiren (50+), Marcel van der Meulen (50-) en Micha Beks (amateurs)".

In maart 2023 toch nog onverwacht steun voor een goed doel.

Via een vrijwilliger van onze stichting kregen wij de beschikking over gebruikte maar nog zeker perfecte muziekinstrumenten.Enkele jaren geleden heeft onze stichting geld en instrumenten gedoneerd om bij de zorginstelling Groenhuysen te helpen een muziekproject van de grond te tillen. Het project richtte zich op cliënten van Groenhuysen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Beter gezegd om met muziektherapie de NAH cliënten te activeren en daarmee te streven naar een algemene verbetering van hun situatie. Nog wekelijks komt een muziektherapeute om met behulp van muziek de cliënten letterlijk weer in beweging te krijgen. We zijn blij dat we met de gekregen instrumenten weer een bijdrage konden leveren aan de muziektherapie en daarmee aan het goede werk wat Groenhuysen voor onze medemens met NAH verricht.

Stichting SportFrinten organiseert BWF ronde van Super dichtbij Schijf op 9 april 2023.

foto doorkomst ronde van SchijfHet was niet de bedoeling en stond zeker niet in onze planning, maar toen wij hoorden dat organisator Rinie van Zundert door overmacht niet in de gelegenheid was om de BWF ronde in Schijf te organiseren, hebben wij positief gereageerd op het verzoek van de voorzitter van de BWF om de organisatie van de ronde van Schijf in 2023 over te nemen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit ook gaat lukken. Eerst gaan we aan de slag met de gemeente om helder te krijgen waar we met het vergunningsverleningstraject staan en vervolgens hopen we helder te krijgen hoe het zit met al reeds gemaakte of nog te maken afspraken. We doen ons best en vertrouwen erop dat alles goed gaat komen voor de koers van 9 april 2023.

Dit jaar steunt de Stichting SportFrinten GEEN goed doel.

Op het oprichtingsjaar na heeft de Stichting SportFrinten jaarlijks een goed doel gesteund. De voorwaarde was, dat de steun aan diende te sluiten bij de doelstelling van de stichting om mensen in beweging te krijgen. Afgelopen jaar was het de bedoeling om bij de GGZ Breburg bij te dragen aan het project Stick Mobility. Door bezuinigingen bij de GGZ Breburg is het project komen te vervallen. Het voor het project gereserveerde bedrag heeft de stichting vervolgens beschikbaar gesteld aan een lokaal initiatief in de gemeente Rucphen om gezinnen die financieel minder draagkrachtig zijn, te helpen om cadeautjes met Sint of Kerst voor hun kinderen te kopen. Onze voorwaarde was dat het allemaal cadeautjes zouden zijn die aanzetten tot bewegen. Het mocht wat ons betreft gaan om kleine en grotere cadeau's, van een gewone voetbal tot tafeltennistafel. Het doet ons deugd dat we op die manier toch nog een goede bestemming hebben weten te geven aan het in 2022 gereserveerde bedrag. Voor komend jaar zien we af van het supporteren van een goed doel. Door het wegvallen van een aantal sponsors naast de gestegen kosten door de inflatie en onze wil om de kosten voor de deelnemers aan onze activiteiten niet te willen verhogen, verplichten wij ons dit jaar niet aan een goed doel en breken wij met de traditie dat van elke inschrijving bij één van onze toertochten een euro naar een goed doel gaat. Op die manier hopen wij, in een tijd dat alles duurder wordt, het sporten tegen nog steeds extreem lage kosten mogelijk te maken.

Sponsor Van Wely geeft in 2023 naam aan BWF ronde in Roosendaal.

foto Diederik Optiek Van Wely


Vanaf het eerste jaar dat de stichting actief is, worden we al gesponsord door optiek Van Wely in Roosendaal. Als echte wielerliefhebber steunt Diederik van der Heijden (foto links) onze stichting. Diederik doet dit niet omdat hij er zoveel exposure door heeft gekregen, maar omdat hij voor 100% achter onze doelstelling staat. Ook Diederik wil mensen in beweging krijgen en houden en dan liefst met fantastische wielerevenementen. Zelf is hij ook niet vies van een lange rit in het zadel. In 2018 was Diederik met vrienden en collega's van de partij bij onze eerste Tocht der Frinten in Schijf. Nu 5 jaar later eren wij als stichting onze sponsor van het eerste uur en koppelen de naam van zijn zaak met veel genoegen aan onze BWF ronde in Roosendaal. Onder de naam BWF ronde van Van Wely Roosendaal zal de eerste editie op 18 juni in Roosendaal verreden worden. Tevens wordt dan ook het kampioenschap van de BWF in Roosendaal verreden.