Stichting SportFrinten

Samenstelling bestuur stichting

Bestuur Stichting SportFrinten

Het bestuur van de stichting SportFrinten bestaat uit 4 personen:
de voorzitter: Freddy Aarts (Schijf)
de secretaris: Ruud van der Star (Roosendaal)
de penningmeester: Ton de Bruijn op foto links (Moerstraten) en
de coördinator logistiek: Geert van Grotel op foto rechts(Asten)                                                                                                 Foto Marian van Grotel

Organisatievorm

De Stichting SportFrinten gebruikt de stichtingsvorm als werktuig om haar activiteiten als rechtspersoon te kunnen organiseren. Het bestuur treedt als stichting naar buiten om als transparante partij de samenwerking aan te gaan met derden (samenwerkingspartners) om de door de stichting gestelde doelen te realiseren. Samenwerkingspartners moet in dit verband breed worden gezien. Sponsors zijn samenwerkingspartners, maar ook organisaties, die juist weer steun krijgen van de Stichting SportFrinten, zijn samenwerkingspartners. De Stichting SportFrinten is in staat om haar activiteiten te organiseren door de inzet van veel manuren die geleverd worden door het bestuur en de vele vrijwilligers die de Stichting SportFrinten een warm hart toedragen. Ook de welwillende steun van gelijkgestemde organisaties maakt het mogelijk om met inzet van weinig financiële middelen een maximum aan activiteiten van de grond te krijgen.

Wat wordt nagestreefd en wat willen we bereiken?

De stichting stelt zich tot doel de (wieler)sport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen. Van dat doel is de beroeps(wieler)sport uitgesloten. De Tocht der Frinten, die in 2018 voor het eerst werd verreden, zien wij als opstap naar mogelijk meer. Als organisatie zonder winstoogmerk streven wij er voor 2024 en latere jaren naar om de maatschappij te verrijken met onze activiteiten.
Wat we willen bereiken, is dat we mensen blijvend in beweging krijgen met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Verder willen we als stichting self supporting worden. Liefst houden we iets over aan onze activiteiten om een buffer op te bouwen en bij gelegenheid een goed doel in het verlengde van wat wij nastreven te ondersteunen. Met de opbrengst van de eerste editie van onze wielertoertocht hebben we de Stichting Tweedelig gesteund( www.tweedelig.nl). Het is geen gigantisch bedrag geworden, maar het voelt goed dat we ruimte hebben gevonden om te schenken en we toch een klein startbedrag overhielden voor de geplande activiteiten. In 2019 hebben we gefietst voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De opbrengst was hoger dan de opbrengst van het eerste jaar en we waren blij dat we substantieel bij konden dragen aan de aanschaf van muziekinstrumenten voor de ANH- afdeling. In 2020 kwamen alle activiteiten te vervallen m.u.v. de ronde van Borteldonk. Om die reden was het voor ons niet mogelijk geld af te staan voor het goede doel. Ook in 2021 was het om dezelfde reden niet mogelijk om aan een goed doel te doneren. In 2022 konden we eindelijk weer bijdragen aan een goed doel en hebben we bijgedragen aan een initiatief om kinderen van minder draagkrachtige gezinnen in Rucphen met Sinterklaas of Kerst te voorzien van cadeautjes die bewegen stimuleren. In 2023 hebben we met een gift bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe duofiets voor de leefgemeenschap Kerkakkers. U kunt ons helpen om onze idealen te realiseren door in 2024 gewoon (weer) deel te nemen aan onze activiteiten.

Langjarige samenwerking met de Sportcommissie Koninklijke Marechaussee

huldiging rennerSporten, gezond eten en voldoende slaap zorgen dat het een mens goed gaat! De stichting SportFrinten richt zich op de breedtesport en in het bijzonder op de wielersport. Om mensen aan het sporten te krijgen, organiseert de Stichting SportFrinten sportevenementen en werkt daarbij zoveel mogelijk samen met gelijkgestemde organisaties. Een bijzondere vorm van samenwerking is in de loop der jaren opgebouwd met de Sportcommissie van de Koninklijke Marechaussee. foto Robin van Pelt, Sportcommissie KMAR

(links op de foto de luitenant Robin van Pelt b.d., in zijn laatste functie hoofd van de sportcommissie Koninklijke Marechaussee en medeorganisator van "De Tochten der Frinten")

De sportcommissie heeft de toertochten van de stichting geadopteerd en het mogelijk gemaakt dat de "Tocht der Frinten" een gecombineerde toertocht is geworden. Op de defensie kalender is de "Tocht der Frinten" een toertocht van de Koninklijke Marechaussee en buiten de defensiewereld is de "Tocht der Frinten" een open toertocht voor iedereen.

Dit jaar hopen we op 17 april de eerste tocht in Apeldoorn te verrijden, op 15 mei de tweede tocht in Schijf en we sluiten de reeks af met Alblasserwaard op 12 juni 2024. Elders op de website kunt u meer lezen over onze evenementen.

De Stichting SportFrinten wil verbinden en met anderen samenwerken om haar doelen te bereiken. Naast vaste contacten zoals met de Sportcommissie van de Koninklijke Marechaussee, het wielerteam KMar en de voetbalvereniging RKVV Schijf, streeft de stichting ook gelegenheidscontacten na om eenmalige activiteiten vorm te geven. Daarbij is steeds het doel mensen (blijvend)in beweging te krijgen, organisaties in het zadel te helpen en waar mogelijk goede doelen te ondersteunen. De Stichting SportFrinten voelt zich ook sterk verbonden met wedstrijdsporten, maar laat zich niet in met de professionele takken van de diverse sporten, zoals het organiseren van wedstrijden voor beroepssporters.

Nieuwe initiatieven

Er zijn veel bestaande sportevenementen die al jaren voortreffelijk draaien op een vaste groep organisatoren en vrijwilligers. Bij nieuwe initiatieven zoeken we niet de samenwerking met dit soort organisaties. Waar wij wel naar op zoek zijn, is samenwerking met gelijkgestemde personen en organisaties die bij het opzetten van breedtesportevenementen hulp kunnen gebruiken. Hulp kan in veel vormen worden geboden. Hulp bij de organisatie, door goederen van de Stichting SportFrinten beschikbaar te stellen, of activiteiten (tijdelijk) onder de vlag van Stichting SportFrinten te organiseren.Het evenement wat wordt georganiseerd, mag dan geen commerciële inslag hebben en moet er bijvoorbeeld op gericht zijn aan het maatschappelijk leven in stad of dorp bij te dragen, gezondheid te bevorderen of specifieke doelgroepen bij sport te betrekken. Kinderen en vitale ouderen genieten daarbij onze warme belangstelling.

Maatschappelijke betrokkenheid

Door het organiseren van sportevenementen proberen we in te spelen op hetgeen binnen de maatschappij leeft.Daarbij moet u denken aan het ondersteunen van het beleid om ouderen aan het sporten te krijgen en houden. Dit om ziektes, die samenhangen met overgewicht en te weinig beweging, tegen te gaan. Ook voor kinderen geldt dat de bewegingsnorm vaak niet wordt gehaald en overgewicht en verminderde motoriek op de loer liggen. De Stichting SportFrinten ziet het als een uitdaging om maatschappelijk relevante sportevenementen te organiseren of organisaties, die maatschappelijk relevante sportevenementen organiseren, te ondersteunen.