Stichting SportFrinten

Stichting SportFrinten organiseert BWF ronde van Super dichtbij Schijf op 9 april 2023.

foto doorkomst ronde van SchijfHet was niet de bedoeling en stond zeker niet in onze planning, maar toen wij hoorden dat organisator Rinie van Zundert door overmacht niet in de gelegenheid was om de BWF ronde in Schijf te organiseren, hebben wij positief gereageerd op het verzoek van de voorzitter van de BWF om de organisatie van de ronde van Schijf in 2023 over te nemen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit ook gaat lukken. Eerst gaan we aan de slag met de gemeente om helder te krijgen waar we met het vergunningsverleningstraject staan en vervolgens hopen we helder te krijgen hoe het zit met al reeds gemaakte of nog te maken afspraken. We doen ons best en vertrouwen erop dat alles goed gaat komen voor de koers van 9 april 2023.

Dit jaar steunt de Stichting SportFrinten GEEN goed doel.

Op het oprichtingsjaar na heeft de Stichting SportFrinten jaarlijks een goed doel gesteund. De voorwaarde was, dat de steun aan diende te sluiten bij de doelstelling van de stichting om mensen in beweging te krijgen. Afgelopen jaar was het de bedoeling om bij de GGZ Breburg bij te dragen aan het project Stick Mobility. Door bezuinigingen bij de GGZ Breburg is het project komen te vervallen. Het voor het project gereserveerde bedrag heeft de stichting vervolgens beschikbaar gesteld aan een lokaal initiatief in de gemeente Rucphen om gezinnen die financieel minder draagkrachtig zijn, te helpen om cadeautjes met Sint of Kerst voor hun kinderen te kopen. Onze voorwaarde was dat het allemaal cadeautjes zouden zijn die aanzetten tot bewegen. Het mocht wat ons betreft gaan om kleine en grotere cadeau's, van een gewone voetbal tot tafeltennistafel. Het doet ons deugd dat we op die manier toch nog een goede bestemming hebben weten te geven aan het in 2022 gereserveerde bedrag. Voor komend jaar zien we af van het supporteren van een goed doel. Door het wegvallen van een aantal sponsors naast de gestegen kosten door de inflatie en onze wil om de kosten voor de deelnemers aan onze activiteiten niet te willen verhogen, verplichten wij ons dit jaar niet aan een goed doel en breken wij met de traditie dat van elke inschrijving bij één van onze toertochten een euro naar een goed doel gaat. Op die manier hopen wij, in een tijd dat alles duurder wordt, het sporten tegen nog steeds extreem lage kosten mogelijk te maken.

Sponsor Van Wely geeft in 2023 naam aan BWF ronde in Roosendaal.

foto Diederik Optiek Van Wely


Vanaf het eerste jaar dat de stichting actief is, worden we al gesponsord door optiek Van Wely in Roosendaal. Als echte wielerliefhebber steunt Diederik van der Heijden (foto links) onze stichting. Diederik doet dit niet omdat hij er zoveel exposure door heeft gekregen, maar omdat hij voor 100% achter onze doelstelling staat. Ook Diederik wil mensen in beweging krijgen en houden en dan liefst met fantastische wielerevenementen. Zelf is hij ook niet vies van een lange rit in het zadel. In 2018 was Diederik met vrienden en collega's van de partij bij onze eerste Tocht der Frinten in Schijf. Nu 5 jaar later eren wij als stichting onze sponsor van het eerste uur en koppelen de naam van zijn zaak met veel genoegen aan onze BWF ronde in Roosendaal. Onder de naam BWF ronde van Van Wely Roosendaal zal de eerste editie op 18 juni in Roosendaal verreden worden. Tevens wordt dan ook het kampioenschap van de BWF in Roosendaal verreden.

Peet's Bloemenshop stopt eind 2022 na 4 jaar met sponsoring.

bloemen
We wisten dat er ooit een eind aan de sponsoring zou komen. Peet's Bloemenshop heeft ons enorm geholpen door onze stichting in de altijd moeilijke beginjaren te sponsoren met bloemen voor onze wedstrijden. Natuurlijk vinden we het jammer dat we een door ons zeer gewaardeerde sponsor verliezen. Anderzijds weten we dat de eigenaar Jeroen er voor kiest om nu andere sportevenementen te gaan sponsoren.Voor de breedtesport is wat dat betreft gelukkig geen sponsor verloren gegaan. We wensen Jeroen alle goeds en wellicht dat we in de toekomst weer een beroep op zijn support mogen doen.
Sponsor De Labie Auto's uit Achtmaal zegt steun toe aan drie BWF koersen.

foto De Labie
Ook in 2023 weten wij ons verzekerd van de steun van de Labie auto's uit Achtmaal. Op ons verzoek om naast onze toertochten ook nog 3 BWF-koersen te supporteren, is positief gereageerd. Wij danken de eigenaren, Tom en Thomas De Labie, namens alle sporters voor hun steun aan onze sport. Zoekt u een mooie occasion of bent u op zoek naar een betrouwbare garagist, ga dan eens kijken aan de Buntweg 3 in Achtmaal.Stroom voor jury en blower finishboog op NK WFN op 12 juni 2022 komt van Camperstalling Roosendaal.

foto Autobedrijf AkkermansTerwijl de eigenaar van Camperstalling Roosendaal druk aan het werk was om de aan hem toevertrouwde caravans en campers in optimale conditie te brengen, vond hij tussen de werkzaamheden door toch nog een gaatje om aan de Stichting SportFrinten de toezegging te doen dat ze op het NK van 12 juni 2022 op stroom van zijn bedrijf konden rekenen. Voor de organisatie betekende dat een hele opluchting. Zonder stroom voor laptops, geluidsinstallatie en andere apparatuur valt tegenwoordig niet meer te werken. Al pratende werd spontaan het gebruik van het erf voor de werkplaats aangeboden om de huldiging van de winnaars te organiseren of bijvoorbeeld een stand van de organisatie te plaatsen. Lachend werd daarbij gezegd en vergeet niet ons bedrijf goed op de foto's te zetten. We zullen er aan denken, maar beloven niets.

Per 1 januari 2022 nieuwe secretaris voor de Stichting SportFrinten.

foto secretaris SportFrintenBij het eerste lustrum van de stichting sportfrinten vindt ook de eerste bestuurswisseling plaats na de oprichting in 2017. Onze secretaris Gerard Boons doet een stapje terug en draagt zijn bestuursfunctie over aan Ruud van der Star (foto rechts). Ruud wordt onze nieuwe secretaris en Gerard blijft verbonden aan de Stichting SportFrinten als adviseur. Bij het besluit van Gerard om niet voor een tweede bestuurstermijn te gaan, speelt mee dat hij gezien zijn leeftijd het aantal bestuursfuncties wil minderen om meer tijd te kunnen besteden aan familie en nog meer kan gaan genieten van samen cultuur en natuur beleven. De stichting dankt Gerard voor alles wat hij voor de stichting heeft betekend. Ruud wensen wij veel plezier in zijn nieuwe functie en we verwachten veel van zijn inbreng in het bestuur gelet op zijn brede kennis op technisch en maatschappelijk gebied. Met de overdracht van het secretariaat verandert ook het postadres van onze stichting. Het nieuwe postadres is: Ligusterberg 24, 4708 LM Roosendaal.