Stichting SportFrinten

Het optimistische jaarprogramma voor 2022 van de Stichting SportFrinten.

Door de coronapandemie hebben we ons jaarprogramma voor 2020 en 2021 flink bij moeten stellen. Twee jaar op rij was het slechts mogelijk om maar één wielerwedstrijd te organiseren. Het vraagt heel wat van het bestuur om toch ieder jaar weer vol optimisme de jaarkalender vol te plannen met sportactiviteiten, wetend dat Corona nog onverminderd onder ons is. Met de hoop dat het dit jaar wel gaat lukken om de benodigde vergunningen te krijgen en dat Corona niet weer roet in het eten gooit, plannen we voor 2022 wederom 2 wielerwedstrijden en 3 wielertoertochten. Naast het organiseren van de wedstrijden en open toertochten, richten we ons ook dit jaar weer op de activiteiten met de vrienden van de stichting, zoals het rijden van toertochten in binnen en buitenland en het participeren in een wielerweek in Frankrijk. Alles wat er in 2022 door kan gaan, zien wij als een cadeautje voor de stichting en de deelnemers.Er worden sowieso drie "Tochten der Frinten" in 2022 gepland:


De inschrijving voor de tochten van 2022 staan al 2 jaar open. Dit als het gevolg van het steeds weer een jaar doorschuiven van de geplande tochten. Dank aan de inschrijvers die geduldig wachten op de volgende editie van de toertochten zonder hun inschrijfgeld tussentijds terug te vragen. Inschrijvers die niet afhaken geven ons extra energie om ons best te blijven doen de evenementen rond te krijgen. Het is een steuntje in de rug in mindere tijden.We willen snel weer terug naar de situatie zoals op de foto van de start in Alblasserwaard is vastgelegd.

foto start Tocht der Frinten Alkblasserwaard 2019In 2022 WFN kampioenschap in Roosendaal en BWF koers in Nispen:


logo Brabantse WielerfederatieVoor dit jaar staan er twee toonaangevende wedstrijden in de regio West Brabant op de agenda. Beide wedstrijden staan open voor de categorie renners 50+, 50- en amateurs en dames.
Op zondag 12 juni 2022 organiseren wij in samenwerking met de BWF het NK WFN op een nieuw parcours in Roosendaal en op 18 september de BWF ronde van Peet's Bloemenshop Borteldonk in Nispen. Veel moet er nog geregeld worden, maar dat gaat beslist lukken. Wat we niet in de hand hebben, is het verloop van de coronapandemie. Of wedstrijden in voorkomend geval verplaatst of afgelast worden, hangt sterk af van de betrokken bonden, gemeente en de organisatorische mogelijkheden om nog te schuiven. Laten we hopen dat dit jaar alles gewoon doorgaat.


Naast de evenementen voor het grote publiek richten we ons door het jaar heen ook op activiteiten voor specifieke doelgroepen en houden we pop-up tochten, die we met name via STRAVA aankondigen. De geldende (corona)richtlijnen bepalen wat, wanneer mogelijk is. We zijn op STRAVA te vinden als Club SportFrinten.

Ook voor 2022 verplichten we ons niet aan een goed doel.


Het bestuur van de stichting heeft besloten om ook dit jaar geen verplichting aan te gaan met een goed doel. Dit om geen valse verwachtingen te scheppen. Gaan de activiteiten dit jaar gewoon door, dan reserveren we van elke deelnemer aan de afzonderlijke toertochten 1 euro voor een goed doel. Aan het eind van het jaar buigen we ons dan als bestuur over de vraag welk goed doel we met onze bijdrage een steuntje in de rug willen geven. Daarbij zoeken we altijd naar doelen die zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen van onze stichting (mensen in beweging krijgen en door sport te verbinden en stimuleren).