Stichting SportFrinten

Samenstelling bestuur stichting

Bestuur Stichting SportFrinten

Het bestuur van de stichting SportFrinten bestaat uit 4 personen:
de voorzitter: Freddy Aarts (Schijf)
de secretaris: Gerard Boons (Roosendaal)
de penningmeester: Ton de Bruijn (Moerstraten) en
de coördinator logistiek: Geert van Grotel (Roosendaal)                                                                      Foto Marian van Grotel

Organisatievorm

De Stichting SportFrinten gebruikt de stichtingsvorm als werktuig om haar activiteiten als rechtspersoon te kunnen organiseren. Het bestuur treedt als stichting naar buiten om als transparante partij de samenwerking aan te gaan met derden (samenwerkingspartners) om de door de stichting gestelde doelen te realiseren. Samenwerkingspartners moet in dit verband breed worden gezien. Sponsors zijn samenwerkingspartners, maar ook organisaties die juist weer steun krijgen van de Stichting SportFrinten zijn samenwerkingspartners. De Stichting SportFrinten is in staat om haar activiteiten te organiseren door de inzet van veel manuren die geleverd worden door het bestuur en de vele vrijwilligers die de Stichting SportFrinten een warm hart toedragen. Ook de welwillende steun van gelijkgestemde organisaties maakt het mogelijk om met inzet van weinig financiële middelen een maximum aan activiteiten van de grond te krijgen.

Wat wordt nagestreefd en wat willen we bereiken?

De stichting stelt zich tot doel de (wieler)sport in al zijn verschijningsvormen te bevorderen. Van dat doel is de beroeps(wieler)sport uitgesloten. De Tocht der Frinten, die in 2018 voor het eerst werd verreden, zien wij als opstap naar mogelijk meer. Als organisatie zonder winstoogmerk streven wij er voor 2018 en latere jaren naar om de maatschappij te verrijken met onze activiteiten.
Wat we willen bereiken, is dat we mensen in beweging brengen en krijgen met alle voordelen die dat met zich meebrengt. Verder willen we als stichting self supporting worden. Liefst houden we iets over aan onze activiteiten om met regelmaat een schenking aan een goed doel te kunnen doen. Met de opbrengst van de eerste editie van onze wielertoertocht steunen we de Stichting Tweedelig ( www.tweedelig.nl). Het is geen gigantisch bedrag geworden, maar het voelt goed dat we ruimte hebben om te schenken en we toch een klein startbedrag voor de tweede editie van de Tocht der Frinten kunnen reserveren. Voelt u zich geroepen om anders dan via activiteiten van de Stichting SportFrinten de Stichting Tweedelig te steunen, dan kan dat. Zie onderstaande tekst over de Stichting Tweedelig.

Steun de Stichting Tweedelig

woonvoorziening Tweedelig

Een groepje ouders uit Deurne, Asten en Someren heeft in 2002 de handen ineengeslagen. Dit resulteerde in de oprichting van Stichting Tweedelig. Deze stichting had als doel om een woonvoorziening te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking en eventueel een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Een project dat veel navolging heeft gekregen in Nederland. Twaalf mensen met verschillende beperkingen wonen samen in een beschermde omgeving midden in de maatschappij. “Tweedelig” is een verlengstuk van de eigen vertrouwde woonomgeving. De kinderen wonen er onder begeleiding, dicht bij hun familie, werk en vrijetijdsbesteding.

Wilt u direct de Stichting Tweedelig steunen, word dan lid van de club van honderd.

De leden van de club van 100 storten jaarlijks een bedrag van 100 €. Deze bedragen worden enkel besteed aan extra impulsen voor het sociale leven van de bewoners. Wij denken hierbij aan uitjes en speciale activiteiten. Op de website van de Stichting Tweedelig kunt u het opgaveformulier om lid te worden van de club van honderd downloaden. Stichting Tweedelig bezit de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift/donatie fiscaal aftrekbaar is.