Stichting SportFrinten

Afgelasting van alle Tochten der Frinten 2020


foto coronavirus In navolging van veel andere evenementen, heeft ook de stichting SportFrinten met pijn in het hart moeten beslissen om alle toertochten dit voorjaar af te gelasten. Daarmee geeft de stichting gehoor aan de adviezen die worden gegeven op de websites van gezaghebbende organisaties.De regering tempert de uitbraak van de epidemie om te voorkomen dat de IC’s het niet aan kunnen. Dit wil zeggen dat de duur van de epidemie zeker tot de zomervakantie aan zal houden. Veel profwedstrijden zijn tot dat moment al gecanceld en de KNWU geeft advies om niet samen te trainen en zeker geen zware trainingen te doen waarmee je je immuunsysteem belast. Medisch is het advies om in het belang van de volksgezondheid geen evenementen te houden, zeker niet waar mensen uit verschillende windstreken worden samengebracht. Tevens geldt het advies om met kwetsbare groepen extra alert te zijn (denk aan de oudere deelnemers en vrijwilligers). De kans is ook aanwezig dat tegen die tijd vrijwilligers en organisatoren getroffen zijn door het virus of dat de wil ontbreekt om zich als vrijwilliger bloot te stellen aan besmetting tijdens het evenement. Verder zijn er tal van onzekerheden door de maatregelen die nu gelden en mogelijk nieuwe maatregelen die in de toekomst gaan gelden. Zo houden ook de samenwerkende organisaties (sportverenigingen en defensie) er eigen preventiemaatregelen op na en gelden voor de doortocht in België andere voorwaarden dan in Nederland (als we de grens nog over mogen tegen die tijd). Kortom, de toertochten handhaven in het voorjaar is geen optie en verplaatsen van 3 toertochten naar het najaar is voor ons op zo'n korte termijn geen haalbare kaart.

Wat betekent dit voor degenen die al hebben ingeschreven? Wat ons betreft, handhaven wij de inschrijving. Daarmee helpt u ons ook door dit voor ons nu al moeilijke jaar heen. Uw inschrijving tillen wij dan over het jaar heen en u bent ingeschreven voor de Tochten der Frinten editie 2021. De insteek is dat dan in de maanden april, mei en juni de tochten zoals dit jaar gepland, verreden worden. De precieze datum van iedere afzonderlijke tocht moeten we nog afstemmen met alle betrokken partijen, maar volgt zo spoedig mogelijk. Heeft u liever uw inschrijfgeld retour, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur dan een mailtje naar info@sportfrinten.nl met uw inschrijfcode, naam en bankrekeningnummer en vermeld als onderwerp terugboeking inschrijfgeld.

Is het dan ook mogelijk om nu al voor 2021 in te schrijven? Ja, we laten de inschrijving geopend voor iedereen die om ons te steunen nu al in wil schrijven voor de editie van 2021. Zo snel als mogelijk wordt de tekst bij de tochten aangepast naar de juiste datum in 2021.

Het Wielercomité Nispen organiseert op zaterdag 7 maart de Strade Nisipa.

Het Wielercomité Nispen organiseert op zaterdag 7 maart de Strade Nisipa. Een testevenement voor een unieke wielerdag. Een combinatie van afzien als een flandrien op de mooiste en meest uitdagende weggetjes van de Zuidwesthoek, lekker eten en drinken en Matthieu van der Poel aanmoedigen tijdens de Strade Bianche. En dat in het gezelschap van gezellige wielerliefhebbers. De Strade Nisipa wordt in de vorm van een rally verreden. Dat houdt in dat het grootste deel van de 116 km aan een tempo van maximaal 30 km gemiddeld samen wordt gereden. Er zijn daarnaast een aantal klassementsproeven waar je kunt laten zien wat je in je mars hebt. Deelnemen kan in principe met zowel mountainbikes, cyclocrossfietsen als racefietsen mits deze voorzien zijn van minimaal 25 mm brede lekbestendige banden. Mountainbikers zullen wat meer afzien op het asfalt maar hebben net als de cyclocrossers voordeel op de wat meer geaccidenteerde stroken.


Omdat het een testeditie is, is er maximaal plaats voor een dertigtal deelnemers. Opgeven kan via wielernispen@hotmail.com of 06-23930173. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel vraagt het wielercomité om ze te voorzien van eerlijke feedback zodat zij kunnen beoordelen of hun test geslaagd is. De tijdsindicatie voor de start is 09.00 uur en het programma zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. Het wielercomité garandeert dat je moe maar voldaan naar huis gaat. Heb je vragen, schroom niet om het wielercomité te benaderen op het boven genoemde mailadres of telefoonnummer. Deelname is op eigen risico.

Hoofdsponsor gaat onder nieuwe naam verder.


Logo Super DichtbijHet geleidelijk verdwijnen van de winkelformule bekend onder de naam Attent, zorgde er voor dat onze hoofdsponsor een belangrijk besluit moest nemen. De keuze was overstappen en aansluiting zoeken bij een andere formule of op eigen benen verder. Uit de nieuwe naam van onze hoofdsponsor kunt u opmaken dat voor het laatste is gekozen. Voor de bedrijfsvoering heeft dit grote gevolgen. Zo kan er niet langer meegelift worden met acties van een landelijke keten en diende een eigen formule en pakkende winkelnaam ontwikkeld te worden. Zo ontstond er ook ruimte om accenten te leggen en diensten te verlenen waar dat voorheen niet kon door de beperkingen van de winkelformule waarbij de winkel was aangesloten. Voor de klant verandert er weinig. Alle vertrouwde producten en in het bijzonder de producten waar in het dorp veel vraag naar is, liggen in overvloed in de schappen. Ook het personeel is onverminderd vriendelijk en in hun nieuwe outfit maken ze iedereen graag wegwijs in de nieuw ingerichte winkel. Wij wensen onze hoofdsponsor veel succes met zijn Super Dichtbij.

Jaarvergadering Brabantse Wieler Federatie op 18 januari 2020 in teken 50-jarig jubileum.


foto jubileumboek BWFMet een select groepje organisatoren, renners, medewerkers en bestuursleden werd er op zaterdag 18 januari 2020 vergaderd in het clubgebouw van WV Breda. Na berichten van de secretaris en penningmeester dat het wel goed zit met zowel de voorbereiding van alle activiteiten die in 2020 in het kader van het 50 jarig bestaan plaats gaan vinden, als ook met de financiën, kwamen we na de pauze tot de kern van de vergadering. De evaluatie van het wedstrijdprogramma gaf ons inzicht over de opkomst van de renners gedurende het jaar 2019. Er werd gespeculeerd over de verschuivingen die we zagen in relatie tot voorgaande jaren. Er werd gesproken over het wegvallen van de categorie 40+ bij de TMZ en het verzoek van de TMZ om de gehele nieuwe D-categorie waarmee de TMZ gaat werken de mogelijkheid te bieden om bij de BWF aan wedstrijden 50- deel te laten nemen. De vergadering stemde in met het verzoek van de TMZ mede omdat zowel de TMZ als BWF toeziet op het doorschuiven naar de amateurs van renners die binnen de D-categorie excelleren. Tevens werd door de vergadering besloten om de categoriën van de BWF gelijk te houden aan 2019. De enige kleine verandering ten opzichte van 2019 is de licentieprijs van de BWF. In navolging van andere bonden verhoogt ook de BWF de licentieprijs met 5€ en blijft, ondanks de prijsverhoging, nog steeds relatief goedkoop in verhouding tot de prijs voor licenties van de andere bonden. Afsluitend werd gesproken over de wedstrijdkalender. Als alles meezit, worden er zoveel wedstrijden door lokale organisatoren georganiseerd dat enkel de trainingsritten op Breda Moleneind verreden worden. De Stichting SportFrinten draagt daar mede aan bij door niet alleen in Nispen, maar ook in Roosendaal een BWF wedstrijd te organiseren. Afsluitend werd nogmaals reclame gemaakt voor het prachtige jubileumboek wat ter ere van het 50 jarig bestaan van de BWF is verschenen. Het boek is te koop voor 15€.

Gezellige overdracht donatie Stichting SportFrinten aan afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Groenhuysen verpleging en verzorging


overhandiging bedrag donatie ANHBegin december 2019 was het zover. De 400€, die we naar boven afgerond met onze toertochten en gulle giften hebben weten te verzamelen,is geheel in Sinterklaassfeer aan de leiding en bewoners (patiënten) van de NAH afdeling overgedragen. De overdracht vond plaats op de locatie Wiekendael, gelegen aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal. Onze delegatie, bestaande uit drie bestuursleden, werd al verwacht en vriendelijk door het personeel op de afdeling ontvangen. Al pratend met het verplegend personeel kregen we een helder beeld van de afdeling, maar ook over de problemen die we zouden kunnen ondervinden in de communicatie met de bewoners (ook qua emoties). Na deze korte introductie op de afdeling zijn we gezellig met een aantal bewoners koffie gaan drinken en spraken we met verschillende bewoners over wat hen is overkomen en hoe het nu gaat. Door het tempo en volume (sommige waren slechthorend) van communiceren af te stemmen op onze gesprekspartners waren we in staat om gezellig met elkaar te praten en koffie te drinken.Natuurlijk waren ze benieuwd naar wie wij waren en de reden van ons bezoek. We hebben de bewoners niet al te lang in onzekerheid gelaten. Op een geschikt moment heeft onze voorzitter kort uitgelegd wat de bedoeling van ons bezoek was en dat we graag met een donatie bij willen dragen aan de aanschaf van aangepaste muziekinstrumenten voor de afdeling. Muziek en bewegen liggen dicht bij elkaar en we hopen dat met de steun van een goede muziekbegeleider ieder veel plezier gaat beleven aan het maken van en bewegen op muziek. Met de symbolische overhandiging van de envelop met geld aan een bewoner was de overdracht een feit. De ontroerde ontvanger van onze donatie reageerde door spontaan aan haar medebewoners de belofte te doen dat zij bij vertrek van de afdeling ook een donatie voor dit goede doel zal doen. Na nog kort wat mensen gegroet te hebben verlieten wij met een heel goed gevoel dat prima past bij de maand december Wiekendael. Alle goeds voor deze onfortuinlijke medemensen die door het noodlot hard zijn geraakt.

Sluitingsactiviteit SportFrinten op 20 september met weinig deelnemers verreden.Met de jaarlijkse MTB tocht grens Nederland / België is een einde gekomen aan alle voor 2019 geplande activiteiten. Voor de sluitingsactiviteit bestond weinig belangstelling. Het kan zijn dat zo kort na het MTB kampioenschap voor militairen in Apeldoorn de ambitie zo aan het eind van het seizoen, in ieder geval bij de wegrenners, wat is afgenomen. Kijkend naar alle activiteiten zijn we niet ontevreden over het totale deelnemersveld wat we hebben weten te bereiken en zeer tevreden zijn we over het feit dat, zover wij weten, alle activiteiten zonder ongelukken zijn verlopen. De komende periode gaan we ons buigen over de activiteitenkalender voor 2020. Het ziet er naar uit dat we in ieder geval de toertochten en wegwedstrijd op de activiteitenkalender handhaven en mogelijk breiden we de kalender met nog een extra toertocht of wedstrijd, binnen of buiten de regio, uit. Dit hangt sterk af van het wel of niet vinden van lokale partners om mee samen te werken. Over de besloten activiteiten gaan we ons beraden, dit gelet op de lage opkomst door de jaren heen. De eerste geplande activiteit in 2020 wordt waarschijnlijk begin april de Tocht der Frinten KMAR in Apeldoorn.

Rabo ClubSupport, help met uw stem onze stichtingJaarlijks vindt in de maand oktober de Rabo ClubSupport plaats. Een initiatief waarbij de lokale Rabobanken hun coöperatief dividend investeren in de lokale samenleving door een deel van hun dividend uit te keren aan verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. Dit gebeurt op basis van een stemming door de Rabobank-leden. Hoe meer leden op een bepaalde vereniging of stichting stemmen, hoe meer geld de vereniging of stichting in ontvangst mag nemen.Rabo ClubSupport geeft op deze manier landelijke aandacht aan de mooie initiatieven die door verenigingen en stichtingen op touw worden gezet. Zo versterkt de Rabobank de lokale samenleving. Ook de Stichting SportFrinten doet mee aan Rabo ClubSupport. Hoe meer leden van Rabobank Zuidwest-Brabant op ons stemmen, hoe hoger het bedrag dat we van de Rabobank in ontvangst mogen nemen. Graag roepen wij u op om de maximale 2 stemmen op onze stichting uit te brengen.Bankiert u bij de Rabobank, maar bent u nog geen lid van de Rabobank, ga dan naar de website van de Rabobank en wordt gratis lid, zodat ook u uw stem uit kunt brengen op uw favoriete club.

steunkaartenactie 2019 afgesloten, Thomas deLabie wint boodschappenmand van Attent uit Schijf.


boodschappenmand AttentMedio september vond de trekking plaats van de boodschappenmand van Attent. Uit de ingeleverde steunkaarten werd de winnende steunkaart van onze steunkaartenactie getrokken. De winnende steunkaart behoorde toe aan Thomas de Labie die met 50 ingeleverde steunkaarten zijn kansen op de boodschappenmand, met een waarde van €30, aanzienlijk had vergroot.

Komend jaar gaan we weer een steunkaartenactie houden en natuurlijk hopen we dat we dan nog meer mensen weten te verleiden tot het kopen van een steunkaart. Voor het bedrag van de steunkaart hoeft niemand het te laten. Voor €2 zijn de steunkaarten vanaf de eerste Tocht der Frinten in 2020 weer te verkrijgen. Dit jaar stopte de teller bij de verkoop van 171 steunkaarten. Het opgehaalde bedrag heeft ons mede geholpen om de organisatie van de eerste ronde van Borteldonk snel rond te krijgen. Dank aan alle donateurs en natuurlijk hopen we dat we ook komend jaar op uw steun mogen rekenen.

Johan Pemen doneert gewonnen prijs aan het goede doel


Johan Pemen derdeHet bestuur van de Stichting SportFrinten was blij verrast toen Johan Pemen (derde bij de 50+ geheel rechts op de foto) na de huldiging het bestuur kwam bedanken voor de mooie wielerronde en tijdens het praten zijn derde prijs, zonder de envelop geopend te hebben, aan de voorzitter van het bestuur overhandigde. Dit deed hij ter ondersteuning van het goede doel waar de stichting zich dit jaar voor inspant. Dit jaar steunt de stichting de nieuwe afdeling van Groenhuysen waar mensen met niet aangeboren hersenletsel, zoals na een sportongeval, worden verzorgd en dat is beslist meer dan alleen behandelen (lees elders op onze website meer over het goede doel dat wij steunen). Dit sociale gebaar zegt niet alleen dat hij kennis heeft genomen van onze website, maar toont ook zijn maatschappelijke betrokkenheid bij groepen die minder geluk hebben gehad in het leven. Johan het gebaar wordt zeer gewaardeerd.

Mooie en succesvolle nieuwe Ronde van Borteldonk te Nispen d.d. 1 september 2019.


huldiging winnaars


Onder bovenstaande kop wordt op de website van de Brabantse Wieler Federatie (BWF) verslag gedaan van de wedstrijd die gisteren in Nispen is verreden. Een verslag van de wedstrijd kunt u op de BWF website lezen (https://brabantsewielerfederatie.nl/koersverslagen/mooie-en-succesvolle-nieuwe-ronde-van-borteldonk-te-nispen-d-d-1-september-2019/).

Als stichting zijn we blij met het lovend commentaar van de BWF en met name zijn we blij dat alles op de eerste editie goed is verlopen. Er stond een aardig briesje, maar het was droog en er is geen renner gevallen. Blij verrast zijn we ook met de vele positieve reacties van de aanwonenden en bezoekers. Alleen kregen we wel erg vaak te horen dat het jammer is dat we op dezelfde datum als het Bloemencorso in Zundert zitten. Dit nemen we ons ter harte en onze insteek is om volgend jaar zeker een ronde te organiseren, maar zeker niet de eerste zondag van september.

Kleurrijk begin van de Ronde van Borteldonk dankzij Peet's Bloemenshop te Roosendaal.


Foto Peet's Bloemenshop Op 31 augustus, de laatste tropische zaterdag van de maand, staan 13 prachtige ruikers bij Peet's Bloemenshop in Tolbergcentrum op ons te wachten. Het is nog een wonder dat we de bloemen meteen mee hebben gekregen. We waren zo druk met het voorbereiden van de wedstrijddag (uitvegen van de bochten, parkeerplaats afzetten en reeds de eerste hekken plaatsen) dat we noodgedwongen in onze werkkleding, zwetend en al, tegen sluitingstijd om de bloemen zijn gereden. Al het net verrichte zware werk in de brandende zon was onmiddellijk vergeten toen we de prachtige bossen bloemen met een veelheid van kleuren op ons zagen staan wachten. Het zag er midden in de winkel vol prachtige bloemen meer dan prachtig uit. Dat we dat zomaar zonder betalen mee mogen nemen, brengt ons een beetje in verlegenheid. Op zo'n moment realiseer je je hoe makkelijk het is om nee te zeggen op ons verzoek om ons als stichting te steunen. Maar er werd geen nee gezegd door Peet's Bloemenshop en ook een aantal andere ondernemers zeiden geen nee. Op zo'n moment krijg je energie en weet je dat naast de vele vrijwilligers het vooral de sponsors zijn, zoals Peet's Bloemenshop, die het voor ons mogelijk maken om evenementen, zoals een regionale wielerkoers, te organiseren. Ik ontkom er niet aan om naast Peet's Bloemenshop hier ook de andere regionale sponsors van onze ronde te noemen. Te beginnen bij Optiek Van Wely die de leidersprijs voor de categorie 50+ schenkt en vaste sponsor is van onze stichting, Domino's uit Roosendaal die niet alleen de leidersprijs voor de categorie 50- schenkt, maar ook de catering voor alle medewerkers en leden van de jury regelt, Garage Borchwerf danken we voor de super de luxe voorrijdauto en afsluitend danken we De Labie auto's uit Zundert voor de leidersprijs bij de amateurs en de prachtige cabriolet, die morgen als volgauto achter de renners zal rijden. Natuurlijk hopen we dat we ook volgend jaar weer een beroep op ze mogen doen. Op naar morgen de wedstrijddag en hopen op droog weer.

Tocht der Frinten Apeldoorn geslaagde toertocht met veel tevreden deelnemers, op naar Schijf op 15 mei.


medaille Apeldoorn 2019 Woensdag 17 april werd de eerste rit van de drieluik aan toertochten onder de naam Tocht der Frinten verreden. De inschrijving opende om 08:00 uur en een aantal renners waren al ruim vertrokken op het moment dat kolonel Frank Rippens om 09:00 uur het officiële startschot loste voor deze KMAR toertocht in het "jasje" van de Sportfrinten. Daarbij sprak de kolonel de wens uit om volgend jaar weer gastheer te mogen zijn op de Willem III kazerne voor de volgende editie van deze toertocht in Apeldoorn, zoals dat jaren het geval is geweest. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De samenwerking met de ren- en toervereniging De Adelaar is gewoon goed en de activiteit past perfect in het Orderbos.

Na Apeldoorn staat nu de Tocht der Frinten in Schijf voor de deur. Lang was de grootste zorg of het weer wel mee wilde werken aan het wielerfeestje in Brabant. Volgens de voorspellingen ziet dat er nu goed uit. De verwachting is dat het droog en zonnig wordt en dat de temperatuur op kan lopen tot 18 graden celsius met een matig briesje. De grootste zorg is nu of de bestelde medailles wel tijdig door de leverancier geleverd kunnen worden. In Apeldoorn waren ze keurig op tijd, maar voor Schijf ligt de verwachte levering op dit moment na 15 mei en dat is echt te laat. Als we dat de komende dagen niet zien veranderen, dan pakken we het anders aan en gaan we kijken of het mogelijk is om de medailles z.s.m. na de toertocht op het huisadres te laten bezorgen. De tocht zal er niet minder mooi door worden, maar het is toch een kleine tegenvaller voor de organisatie. Deze geleerde les nemen we zeker mee voor de Tocht der Frinten in Alblasserwaard.
foto: de medaille van Apeldoorn.

Alternatief voor openingsrit in Groot Ammers viel in de smaak.


foto openingsrit 2019 Op 29 maart stond de eerste rit van het jaar gepland om in Groot Ammers verreden te worden. Helaas kon de rit niet doorgaan i.v.m. een medische ingreep die onze organisator Peter van der Grijn moest ondergaan.Om teleurstelling te voorkomen, werd er voor gekozen om als alternatief voor de tocht in Groot Ammers een rondje West Brabant te gaan rijden. Aanvankelijk was de belangstelling gering, maar door de voorspelling van mooi weer en weinig wind kwamen er uiteindelijk toch nog 18 renners opdagen om de geplande 100 km weg te trappen. De vrouwen waren deze keer in de meerderheid. De spontane aanmelding van een groot aantal Bike Ladies was daar debet aan. Door het prachtige weer wat we hadden, met veel zon en weinig wind, was het echt genieten van het prachtige Brabantse land en was het zelfs geen straf toen de groep moest wachten op de reparatie van een lekke band.

De volgende tocht op onze kalender is gelijk een open wielertoertocht. De Tocht der Frinten in Apeldoorn staat gepland voor 17 april en al meer dan 20 deelnemers hebben zich ingeschreven om voor de Master der Frinten te gaan rijden. Dat wil zeggen dat ze naast Apeldoorn ook ingeschreven hebben voor Schijf en Alblasserwaard.

Nieuwe sponsor helpt SportFrinten uit de brand met professionele flyer.


flyer Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, zegt het spreekwoord. Dit gold zeker voor de productie van onze flyer voor 2019. Daar waar wij amateurs het niet voor elkaar kregen om het gewenste lettertype scherp op de flyer te krijgen en dan ook nog eens de achtergrond duidelijk te presenteren, lukte dit onze nieuwe sponsor in geen tijd. Sterker nog, om voor ons de communicatiewaarde te verhogen, ontwierp onze nieuwe sponsor gelijk maar heel de voorkant voor ons (zie afbeelding). Wie is dan die geweldige nieuwe sponsor, zult u zich afvragen. Onze nieuwe sponsor is BuroWauw uit Groot-Ammers. Bij BuroWauw vind je onder één dak een ontwerpstudio en communicatieburo. De ijverige tweepitters die het buro runnen, zijn geen onbekenden in de wereld van creatieve visuele communicatie. Als u aan mijn woorden twijfelt, nodig ik u van harte uit om eens zelf op hun website te gaan kijken op www.burowauw.nl.

logo burowauw

Haal je master in een half jaar!


medailles 2019 Het is nu medio februari en eind augustus kun je al master zijn. Natuurlijk gaat het hier niet om een wetenschappelijke master, maar de master van de "Tocht der Frinten". Rijd je alle drie de toertochten van de Koninklijke Marechaussee / SportFrinten dan krijg je naast de drie afzonderlijke medailles voor de gereden tochten ook het bijbehorende masterplaatje om aan het rijtje medailles te koppelen (zie de concepten voor de medailles links op de foto). Het eindresultaat is een lint met opdruk Tocht der Frinten 2019 met daaraan de medaille voor Apeldoorn (het hert), daar onder de medaille van Schijf (de Turfsteker) en daar weer onder de medaille van Alblasserwaard (de Windmolen). Heb je aan de drie tochten deelgenomen, dan krijg je ook nog het masterplaatje om het rijtje compleet te maken. Wacht niet langer en schrijf onmiddellijk in voor deze prachtige masterreeks in Nederland.

Ook in 2019 wordt er gesport voor het goede doel.


foto Wiekendael Sporten voor het goede doel geeft voldoening. Ook dit jaar zetten wij ons in voor een kleinschalig goed doel. Als Roosendaalse stichting gaan we dit jaar de afdeling niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van Groenhuysen in Roosendaal (Wiekendael) met een donatie ondersteunen. Hoe groot de donatie wordt, hangt af van het aantal deelnemers aan onze wielertoertochten en uw gulle gaven. Als stichting proberen we mensen in beweging te krijgen en houden. Voor mensen met NAH is dat veelal een geweldige opgave, omdat de aansturing vanuit de hersenen ze in de steek laat. Met therapie worden niet alleen de spieren van mensen met NAH getraind, maar ook hun hersenen aangemoedigd om de aansturing (weer) voor hun rekening te nemen. Bewegen is dus voor een hele grote groep mensen met NAH helemaal niet meer vanzelfsprekend.

Wat kunnen wij voor de nieuwe afdeling betekenen? Met onze donatie willen wij het budget, wat beschikbaar is om de afdeling naar de wens van de bewoners aan te kleden, verhogen. Een mens presteert nu eenmaal beter in een omgeving waarin hij zich thuis voelt. Wilt u meer lezen over het goede doel, lees dan verder op de webpagina "Jaarprogramma en het goede doel voor 2019". Over Groenhuysen kunt u meer lezen op www.groenhuysen.nl.

Bestuur Stichting SportFrinten bezoekt woonvoorziening Tweedelig

foto blije bewoners Op dinsdag 22 januari 2019 is het voltallig bestuur van de Stichting SportFrinten naar Asten afgereisd. De reis had tot doel om een dag als vrijwilliger te klussen in de woonvoorziening van Stichting Tweedelig en aan het eind van de dag het sponsorbedrag van onze goede doelenactie 2018 aan de bewoners te overhandigen. Gestoken in oude kleren werd, na een rondleiding en na een lekker bakje koffie, vol energie gestart met het uitruimen van de kamer die geschilderd moest worden. Penningmeester Ton stortte zich op het afplakwerk en het met de roller schilderen van de door zwarte strepen ontsierde wanden van de bergkamer. Het (gehaast) in- en uitrijden van deze ruimte met rolstoelen had de ontsierende strepen veroorzaakt. Secretaris Gerard had samen met Geert, onze coördinator logistiek, op zich genomen enkele beschadigde wanden in de gang af te plakken en over te schilderen. Daarbij deed Gerard het meeste werk, omdat Geert met regelmaat weg werd geroepen om elders in de woonvoorziening zijn diensten in te zetten om de overige werkzaamheden in goede banen te leiden. foto Ton aan het schilderen Onze voorzitter was overal en nergens aan het werk druk doende met het bijwerken van het schilderwerk op de gehele begane grond. Tegen het eind van de middag dacht het bestuur dat ze na gedane arbeid af konden gaan ronden, maar op verzoek van een medewerkster van Tweedelig werd als laatste klus nog even de deurpost van de keukendeur geschilderd. Penningmeester Ton regelde schuurpapier en de juiste verf en nog voor de bewoners rond 16:00 uur van werk, dagbesteding of zorginstelling terugkeerden, was de klus al geklaard. Vervolgens hadden we veel bekijks en dat gold zeker voor het moment dat we samen met de bewoners aan de avondmaaltijd deelnamen. Na het eten werd door de bewoners de dagelijkse routine afgewerkt en rond 19:30 uur werd in informele sfeer in de huiskamer de donatie van de Stichting SportFrinten aan een van de bewoners overhandigd. Het gedoneerde bedrag komt geheel ten goede aan het opzetten van begeleide activiteiten van de bewoners groep in Asten. Ook deze groep krijgen we daarmee in beweging en als we het daar al niet voor deden dan wel voor de dankbaarheid, die van hun lachende gezichten afspatte.Goed bezochte 49e jaar- en kalendervergadering van de Brabantse Wieler Federatie op 12 januari 2019

foto jaarvergadering Het was een druilerige zaterdag, maar in het clublokaal van WV Breda was het goed toeven tijdens de vergadering. De Stichting SportFrinten was voor de eerste keer aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door de voorzitter en secretaris. Als nieuwe wedstrijdorganisator was het afwachten of de geclaimde wedstrijddatum van 1 september 2019 voor de Ronde van Borteldonk tijdens de kalendervergadering stand zou houden. Het geluk was aan onze zijde. Geen van de andere organisatoren had belangstelling voor 1 september 2019 en daarmee staat de datum voor de Ronde van Borteldonk in Nispen voor dit jaar vast. Nu is het aan ons om het nodige te doen om er een wielerfeestje van te maken.

Boek 50 jaar BWF. Dit jaar bestaat de BWF 49 jaar. Volgend jaar wordt het 50 jarig jubileum o.a. gevierd met de uitgave van een jubileumboek. Het wordt een boek met veel foto's en een tiental interviews met personen, die hun sporen binnen de BWF hebben verdiend. De richtprijs van het boek ligt rond de €15. Als er sponsors zijn voor deze uitgave, die graag vermeld worden in dit boek, dan is dat mogelijk. Via de website van de BWF kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

Geen borg meer voor rugnummers. In navolging van andere wielerbonden gaat ook de BWF komend jaar geen borg meer vragen voor de rugnummers. Het proefjaar 2019 wordt gebruikt om te ervaren of het voordeel voor de renners en voor de dames van de inschrijving opwegen tegen de eventuele negatieve effecten (verlies van meer rugnummers).

Geen transponders voor BWF wedstrijden. De BWF is ervan overtuigd dat rijden met transponders ook bij de BWF zijn intrede zal gaan doen, maar in 2019 is men er nog niet klaar voor. Dit zit hem mede in de kosten verbonden aan het transpondersysteem en in de benodigde vrijwilligers om het te gaan beheren en bedienen. Met de aanschaf van de nieuwe jurybus en met het komend 50 jarig jubileum zijn en worden aanzienlijke uitgaven gedaan en de vraag is of de kas niet eerst wat gespekt moet worden voor veel geld in het transpondersysteem gestoken kan worden. De BWF gaat zich in 2019 wel oriënteren, o.a. bij de TMZ, over wat er bij introductie van het systeem komt kijken.

Handleiding taakverdeling BWF en aangesloten organisatoren. Met de update van de handleiding zet de BWF de geleerde lessen van de afgelopen jaren op papier om het de organisatoren makkelijk te maken. In de vernieuwde handleiding wordt vooral extra aandacht besteed aan veiligheidsaspecten zoals de buurtaanschrijving, inzet EHBO, het beschikbaar hebben van de vergunning van de gemeente. In de mondelinge toelichting wordt aangegeven dat de BWF 5 spandoeken aan gaat schaffen met opdruk WIELERWEDSTRIJD om het verkeer wat het parcours nadert te informeren over wat voor evenement er plaatsvindt. Tevens komt er een bord op de voorrijdwagen met de tekst WIELERKOERS om ieder die per ongeluk lopend, fietsend, met paard enz. op het parcours terecht is gekomen, extra te informeren over wat er op hen afkomt.