Stichting SportFrinten

Een Roosendaalse stichting met de blik ver buiten de regio

De stichting SportFrinten bestaat uit een groep vrienden die elkaar hebben leren kennen via onder andere sport, het werk, de middelbare school en hun sociale netwerk. Om het organiseren van sportactiviteiten te vereenvoudigen, hebben 4 van de vrienden in 2017 besloten om een Stichting op te richten. Een heldere rechtspersoon helpt om sponsors, de bank en deelnemers duidelijkheid te geven met wie ze in zee gaan. Naast tal van besloten sportevenementen voor de diverse (sport)vriendengroepen, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de Stichting SportFrinten sportactiviteiten voor het grote publiek gaat organiseren. In 2018 is een begin gemaakt met de organisatie van de wielertoertocht de "Tocht der Frinten" die op 16 mei 2018 in West Brabant is verreden. Het sportieve succes van dit evenement heeft de bestuursleden doen besluiten om er een jaarlijks evenement van te maken. De Tocht der Frinten wordt voortaan elk jaar op de derde woensdag in mei verreden. Voor 2019 staat de tweede editie op woensdag 15 mei gepland.

De Stichting SportFrinten wil verbinden en met anderen samenwerken om haar doelen te bereiken. Naast vaste contacten zoals met de Sportcommissie van de Koninklijke Marechaussee, het wielerteam KMar en de voetbalvereniging RKVV Schijf, streeft de stichting ook naar gelegenheidscontacten om eenmalige activiteiten vorm te geven. Daarbij is steeds het doel mensen (blijvend)in beweging te krijgen, organisaties in het zadel te helpen en waar mogelijk goede doelen te ondersteunen. De Stichting SportFrinten voelt zich ook sterk verbonden met wedstrijdsporten, maar laat zich niet in met de professionele takken van de diverse sporten, zoals het organiseren van wedstrijden voor beroepssporters.

Nieuwe initiatieven

Er zijn veel bestaande sportevenementen die al jaren voortreffelijk draaien op een vaste groep organisatoren en vrijwilligers. Om mee samen te werken, zijn wij niet op zoek naar dergelijke organisaties. Waar wij wel naar op zoek zijn, is samenwerking met gelijkgestemde personen en organisaties die bij de realisatie van breedtesportevenementen hulp kunnen gebruiken. Hulp kan in veel vormen worden geboden. Hulp bij de organisatie, door goederen van de Stichting SportFrinten beschikbaar te stellen of activiteiten (tijdelijk) onder de vlag van Stichting SportFrinten te organiseren.Het evenement wat wordt georganiseerd, mag dan geen commerciële inslag hebben en moet er bijvoorbeeld op gericht zijn aan het maatschappelijk leven in stad of dorp bij te dragen, gezondheid te bevorderen of specifieke doelgroepen bij sport te betrekken. Kinderen en vitale ouderen genieten daarbij onze warme belangstelling.

Maatschappelijke betrokkenheid

Door het organiseren van sportevenementen proberen we in te spelen op hetgeen binnen de maatschappij leeft.Daarbij moet u denken aan het ondersteunen van het beleid om ouderen aan het sporten te krijgen en houden. Dit om ziektes, die samenhangen met overgewicht en te weinig beweging, tegen te gaan. Ook voor kinderen geldt dat de bewegingsnorm vaak niet wordt gehaald en overgewicht en verminderde motoriek op de loer ligt. De Stichting SportFrinten ziet het als een uitdaging om maatschappelijk relevante sportevenementen te organiseren of organisaties die maatschappelijk relevante sportevenementen organiseren te ondersteunen.